Το  σχολικό έτος 2014 - 2015 στο 19ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ φοιτούν συνολικά 221 μαθητές (εκ των οποίων 114 αγόρια και 107 κορίτσια) σε 10 τμήματα ως εξής :

 mathites

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : 79 μαθητές (σε 4 τμήματα)

 

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : 79 μαθητές (σε 3 τμήματα)

 

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : 63 μαθητές (σε 3 τμήματα)