ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Σεπτεμβρίου 2015

                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

 

       Τάξη    Α΄

            Τάξη Β΄

          Τάξη   Γ΄

Τετάρτη

2/9/2015

   Μαθηματικά

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

(Αρχαία Πρωτότυπο)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

( Αρχαία Πρωτότυπο)

Πέμπτη

3/9/2015

   Ν. Λογοτεχνία

       (Κείμενα)

Αρχαία από Μετάφραση

      (Ιλιάδα)

Αρχαία από Μετάφραση

         (Ελένη)

Παρασκευή

4/9/2015

 

 

     Ν. Γλώσσα

       Φυσική

           Ιστορία

Δευτέρα

7/9/2015

       Γερμανικά

       Μαθηματικά

     

         Μαθηματικά

      

         Θρησκευτικά

         Πληροφορική

Τρίτη

8/9/2015

  

     Χημεία

             Χημεία

Κοινων. Πολιτική Αγωγή

Τετάρτη

9/9/2015

 

     Γεωγραφία

             Φυσική